पानीले वहन गर्ने टेम्प्लेट पुट्टी पेस्ट

  • Water-based putty paste for building formwork

    निर्माण कार्यको लागि पानीमा आधारित पुट्टी पेस्ट

    यो उत्पादन विशेष रूपमा भवन टेम्प्लेटको लागि प्रयोग गरिन्छ, बन्दको वरिपरि भवन टेम्प्लेटको लागि, वाटरप्रूफ र ओस-प्रुफ संरक्षण, हावा र स्टीममा नमी र आर्द्रता प्रतिरोध गर्न, पानीको शोषणको कारण भवन टेम्प्लेटलाई अनुमति नदिनुहोस् र ड्रम। जहाँ भवन निर्माण कार्य भूमि वा समुद्रबाट ढुवानी गरिन्छ, यसमा राम्रो ओसिलो प्रुफ र पानी प्रूफ प्रभाव छ। पोटी पेस्टको रंग ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।